Γραμμή Προσφορών / Παραγγελιών: 801.1182.900 (από σταθερό) 211.1182. 9851 (από κινητό)
Γραμμή Προσφορών / Παραγγελιών: 801.1182.900 (από σταθερό) 211.1182. 9851 (από κινητό)

OSB

Το OSB (Oriented Strand Board) is a popular building block in the market and gaining a share in construction applications, making it a powerful tool in the hands of architects and designers. OSB is produced by compression of oriented large wood particles, with suitable adhesives and anti-hygroscopic substances. Due to the way it is made of many layers of oriented lumber, the anisotropy of the wood is reduced and wood is produced with properties similar to the non-stick. Its basic quality characteristics are as follows:

Density, Moisture content, Swelling, Mechanical strength, Surface quality

Το OSB comes in 4 main categories:

OSB 1: Universal for indoor application

OSB 2: Strength for indoor use

OSB 3: Αντοχής για εξωτερική χρήση (γνωστό στην αγορά ως “άνυδρο”)

OSB 4: Heavy duty outdoor application

This type of artificial timber is suitable for:

  • Exterior constructions (eg garden houses, pet homes)
  • Wall cladding
  • Floor substrates
  • Masonry
  • Creating insulation
  • Manufacture concrete molds
  • Furniture frames
  • Decorative constructions
en_USEnglish